دانلود رایگان


بررسی تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداريبررسی کامل تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري (مورد مطالعه در شركت‌هاي پالايش نفت كشور)
دارای 172 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 172 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري
(مورد مطالعه در شركت‌هاي پالايش نفت كشور)
چكيده: 3
مقدمه: 3
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 3
2-1 تاریخچه مطالعاتی 3
3-1 - بیان مسئله تحقيق 3
4-1 - چهارچوب نظري تحقيق: 3
5-1- ضرورت تحقیق 3
6-1 فرضیههای تحقیق 3
7-1- اهميت تحقیق 3
8-1 اهداف تحقيق 3
9-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات کلیدی: 3
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 3
2-2 . سيستم چيست ؟ 3
1-2-2 سيستم اطلاعات حسابداري 3
2-2-2 هدف از مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 3
3-2-2 فن آوري اطلاعات و استراتژي شركت 3
1-3-2-2- وظايف مديران در رابطه با سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 3
2-3-2-2 ارزش اطلاعات 3
3-3-2-2 تصميم گيري 3
4-3-2-2- تصميم گيري واطلاعات 3
5-3-2-2 - انواع تصميم گيري 3
3-2- ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري 3
1-3-2- خصوصيات كيفي مرتبط با محتواي اطلاعات 3
1-1-3-2- ارزش پيش بيني كنندگي و تاييد كنندگي 3
2-1-3-2- انتخاب خاصه 3
3-1-3-2- قابل اتكا بودن 3
4-1-3-2- بيان صادقانه 3
5-1-3-2- رجحان محتوا بر شكل 3
6-1-3-2 بي طرفي 3
7-1-3-2- احتياط 3
8-1-3-2- كامل بودن 3
2-3-2- خصوصيات كيفي مرتبط باارائه اطلاعات 3
1-2-3-2- قابل مقايسه بودن 3
2-2-3-2- ثبات رويه 3
3-2-3-2- قابل فهم بودن 3
4-2-3-2- ادغام و طبقه بندي اطلاعات 3
5-2-3-2- توان استفاده كنندگان 3
4-2- محدوديتهاي حاكم بر خصوصيات كيفي اطلاعات مالي 3
1-4-2- موازنه بين خصوصيات كيفي 3
2-4-2- به موقع بودن 3
3-4-2- منفعت و هزينه 3
5– 2 روشها و عناصر سيستم هاي اطلاعاتي 3
1-5-2 فعاليتهاي تجاري و نيازهاي اطلاعاتي 3
2-5-2 پردازش معاملات : مدارك و رويه ها 3
3-5-2 گردآوري داده هاي معامله در قالب مدرك مثبته 3
4-5-2- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر روزنامه 3
5-5-2 - انتقال رويدادها به دفاتر كل 3
6-5-2 - تهيه اطلاعات براي تصميم گيري 3
7-5-2 - صورتهاي مالي 3
8-5-2 طبقه بندی نوع اطلاعات 3
6-2- مفاهيم فن آوري اطلاعات 3
1-6-2 - سخت افزار رايانه ها 3
2 -6 -2 - اندازه رايانه ها 3
3-6-2- واحد پردازش مركزي 3
4-6-2- دستگاههاي ورودي 3
5-6-2- دستگاههاي خروجي 3
6-6-2- نرم افزار رايانه 3
7-6-2 - نرم افزار سيستمي 3
8-6-2 - نرم افزارهاي كاربردي 3
7-2 سيستم هاي خبره ( هوشمند ) 3
1-7-2 بعضي از تعاريف سيستم هاي خبره 3
2-7-2. مزاياي سيستم هاي خبره 3
3-7-2 سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي 3
4-7-2 - نتيجه گيري و تحليل هاي كلي در مورد سيستم هاي خبره 3
8-2- بانكهاي اطلاعاتي 3
1-8-2 - گردش سيستمي و فيزيكي داده 3
3-8-2 - زبانهاي سيستم مديريت بانك اطلاعات 3
4-8-2- بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي 3
5-8-2- شرايط اساسي مدل داده رابطه اي 3
9-2 - تجارت الكترونيكي و انواع آن 3
1-9-2- مبادله الکترونیکی داده های مالی 3
2-9-2- تاثیر تجارت الکترونیکی 3
3-9-2 - انواع شبکه 3
4-9-2- اجرای سیستم ارتباطات داده ای 3
5-9-2 - نرم افزارهای ارتباطی 3
10-2- کنترل سیستم های اطلا عاتی حسابداری 3
1-10-2-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری 3
2-10-2- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی 3
3-10-2 - کنترلهای مرحله ایجاد سیستمهای کاربردی ، کنترلهای مرحله اجرا ، و کنترلهای حفاظت و ایمنی 3
4-10-2 . دامنه کاربرد روشهای حسابرسی در مراکز خدمات کامپیوتری 3
1-4-10-2- تفکیک وظایف کارکنان 3
2-4-10-2- مجاز بودن عملیات 3
3-4-10-2- ثبت فعالیت ها 3
4-4-10-2 - دسترسی به داراییها 3
5-10-2 - شناخت کلی مرکز خدمات کامپیوتری و روشهای عملیاتی عمومی 3
1-5-10-2تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های حسابرسی 3
2-5-10-2 اخذ فایلهای اطلاعاتی مورد نیاز برای رسیدگی 3
2-5-7-2- حفاظت مناسب از اسناد و مدارک و داراییها 3
11-2- سيستم جامع حسابداري صنعتي 3
1-11-2- مقدمه و تاريخچه 3
2-11-2- مشخصات كلي سيستم حسابداري صنعتي 3
3-11-2-زيرسيستم‌ها 3
4-11-2- جداول و پارامترها 3
5-11-2- جدول محصولات و توليدات 3
6-11-2- تبديل شاخص اندازه‌گيري محصولات و توليدات 3
7-11-2- جدول مباني سرشكن‌سازي 3
8-11-2-ارتباطات بروني واحدها 3
9-11-2-ارتباطات دروني واحدها 3
10-11-2-گزارشهاي سيستم حسابداري صنعتي 3
12-2- سيستم حسابداري تداركات و امور كالا 3
1-12-2- مراحل اجرائي تأمين كالاي مورد نياز 3
1-1-12-2- تقاضاي خريد كالا 3
2 -1-12-2- سفارش خريد داخلي/ خارجي 3
3-1-12-2- رسيد كالا به انبار 3
4-1-12-2- نقل و انتقالات كالا 3
2-12-2- تعيين قيمت كالا 3
3-12-2- تعديل موجودي كالا 3
13-2- سيستم يكنواخت محاسبات كاركنان 3
1-13-2- استخدام، انتقال و اخراج كاركنان 3
2-13-2- نمودار عملكرد سيستم حقوق 3
3-13-2- كسورات كارمندان 3
4-13-2- وام كاركنان 3
5-13-2- شرح گزارشات خروجي 3
14-2 سيستم جامع بودجه صنعت نفت 3
1-14-2 روش تنظيم بودجه و كنترل هزينه‌هاي سرمايه‌اي 3
2-14-2 منشاء هزينه 3
3-14-2 گزارشات هزينه‌هاي جاري 3
2- گزارشات خلاصه ريزهزينه‌ ماهيانه 3
4-14-2 گزارشات خلاصه مقايسه بودجه و هزينه‌هاي جاري 3
5-14-2 شرح كدها و جداول پارامتر 3
15-2- پيشينه داخلي وخارجي تحقيق 3
1-15-2-پيشينه خارجي تحقيق 3
2-15-2-پيشينه داخلي تحقيق 3
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 3
2-3-روش تحقيق 3
3-3 مدل تحقيق 3
4-3- جامعه مطالعاتي 3
5-3- شيوه گرد آوري اطلاعات 3
6-3- معرفي روش نمونه گيري 3
7-3- برآورد حجم نمونه : 3
8-3- معرفي ابزار اندازه گيري 3
9-3- پايايي ابزار اندازه گيري 3
10-3- روايي ابزار سنجش : 3
11-3- روش تجزيه و تحليل آماري مشاهدات : 3
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 3
2-4 تجزيه و تحليل مشاهدات با استفاده از تكنيك هاي آمار توصيفي 3
3-4 بررسي توصيفي متغير ' تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت ' بر' مربوط بودن اطلاعات حسابداري ' 3
4-4- بررسي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر'قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداري ' 3
5-4- بررسي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر 'قابل مقايسه بودن اطلاعات حسابداري ' 3
6-4- بررسي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر'قابل فهم بودن اطلاعات حسابداري ' 3
7-4- تجزيه و تحليل استنباطي : 3
8-4- فرضيه شماره يك : 3
9-4- فرضيه شماره دو : 3
10-4- فرضيه شماره سه : 3
11-4- فرضيه شماره چهار : 3
12-4- فرضيه اصلي : 3

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 3
2-5 - ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغير ها 3
1-2-5- نتايج فرضيه اصلي 3
2-2-5- نتايج فرضيه فرعي اول 3
3-2-5- نتايج فرضيه فرعي دوم 3
4- 2-5- نتايج فرضيه فرعي سوم 3
4- 2-5- نتايج فرضيه فرعي چهارم 3
3-5- نتيجه گيري كلي تحقيق 3
4-5- پيشنهادها 3
1-4-5- پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش 3
2-4-5- پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي 3
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 3
منابع لاتین: 3
چکیده انگلیسی: 3جدول 1-1 پيشينه تحقيقات داخلي وخارجي تحقيق 3
جدول 1-2 زير سيستم هاي حسابداري صنعتي 3
جدول 2-2 مباني سرشكن سازي محصولات 3
جدول 3-2 ارتباطات بروني واحد ها 3
جدول 4-2 فعاليت هاي دروني واحدها 3
جدول 5-2 گزارشهاي سيستم حابداري صنعتي 3
جدول 6-2 شرح كدها 3
جدول 1 -3 متغيرها و شماره گويه هاي پرسشنامه 3
جدول 2-3 آزمون آلفاي كرونباخ 3
جدول 3-3 بررسي پايايي پرسشنامه تحقيق به تفكيك متغيرها 3
جدول 4-3 نرمال بودن توزيع مشاهدات 3
جدول1-4 آمارتوصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي مربوط بودن اطلاعات حسابداري 3
جدول 2-4 : كمي نمودن طيف ليكرت 3
جدول 3-4 درصد فراواني طيف ليكرت 3
جدول 4-4 آمارتوصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي قابل اتكا بودن بودن اطلاعات حسابداري 3
جدول 5-4 :كمي نمودن طيف ليكرت 3
جدول 6-4 درصد فراواني طيف ليكرت 3
جدول7-4 آمارتوصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي قابل مقايسه بودن بودن اطلاعات حسابداري 3
جدول 8-4 كمي نمودن طيف ليكرت براي مولفه قابل مقايسه بودن 3
جدول 9-4 توزيع فراواني 3
جدول10-4 آمارتوصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي قابل فهم بودن اطلاعات حسابداري 3
جدول 11-4 :كمي نمودن طيف ليكرت 3
جدول 12-4 توزيع فراواني 3
جدول 13-4 آماره هاي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي بر مربوط بودن اطلاعات حسابداري 3
جدول 14-4 جدول آماره آزمون t تك نمونه اي متغير مربوط بودن 3
جدول 15-4 آماره هاي توصيفي متغير ' وجود تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر'قابل اتكا بودن اطلاعات 3
جدول 16-4 آماره آزمون t تك نمونه اي متغير قابل اتكا بودن 3
جدول 17-4 آماره توصيفي تاثير متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر 'قابل مقايسه بودن اطلاعات حسابداري 3
جدول 18-4 آماره آزمون تك نمونه اي متغير قابل مقايسه بودن 3
جدول 19-4 آماره هاي توصيفي متغير تاثير بين سيستم مالي و يكنواخت نفت بر'قابل فهم بودن اطلاعات حسابداري 3
جدول 20-4 آماره آزمون t تك نمونه اي متغير قابل فهم بودن 3
جدول 21-4 آماره هاي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي كيفي اطلاعات حسابداري 3
جدول 22-4 :آماره آزمون t تك نكونه اي متغير ويژگي كيفي اطلاعات حسابداري 3
جدول 23-4 خلاصه تجزيه و تحليل داده ها 3

نمودار 1-2 سيستم اطلاعات حسابداري و زير سيستمهاي مربوط اصلاح شده بر اساس نظريات جديد . 3
نمودار 2-2 خصوصيات كيفي اطلاعات حسابداري 3
نمودار 3-2 حوزه هاي هوش مصنوعي 3
نمودار 1-2 (سيستم عملكرد حقوق) 3
نمودار 1-3 مدل تحقيق 3
نمودار1-4 توزيع فراواني متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداري 3
نمودار 2-4 نمودار توزيع فراواني 3
نمودار 3-4 نمودار توزيع فراواني 3

چكيده:
سيستم اطلاعات حسابداري به عنوان يكي از منابع تامين كننده اطلاعات جهت تصميم گيري مديران داراي اهميت ويژه اي است. در اين تحقيق به بررسي تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري پرداخته شده است.هدف اصلي در اين تحقيق بررسي تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري در شركت هاي پالايش نفت كشور است. در ادامه وضعيت موجود سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت ارزيابي مي شود تا ميزان تاثير آن بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري تعيين گردد. در اين تحقيق سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت به عنوان يك متغير مستقل و ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري (مربوط بودن، قابل اتكا بودن، قابل فهم بودن و قابل مقايسه بودن) را به عنوان متغيرهاي وابسته اين تحقيق مد نظر بوده است. تحقيق حاضر تحقيقي كاربردي است.و بر اساس روش وماهيت در طبقه بندي تحقيقات توصيفي قرار مي گيرد. براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از منابع كتابخانه اي، سايت هاي اينترنتي و پرسشنامه استفاده شده است در اين تحقيق از روش نمونه گيري استفاده شده است و تعداد 80پرسشنامه توزيع و 64 عدد نيز دريافت گرديد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات آن از نرم افزار spss و آزمون t استفاده گرديده است.
نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري تاثير مي گذارد. نتايج حاصل از بررسي وضعيت موجود سيستم نشان داده است كه اين سيستم توانايي لازم براي بالا بردن ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري را داراست.

مقدمه:
سيستم اطلاعات حسابداري عبارت است از كليه اجزاي مرتبط با هم كه در امر جمع آوري اطلاعات با هدف برنامه ريزي، كنترل و تجزيه و تحليل تصميم گيري نقش دارند. امروز اطلاعات مرتبط و قابل اتكا منبع ارزشمند براي اتخاذ تصميمات كوتاه مدت و تاكتيكي است كه در عمليات روزمره سازمان جاري مي باشد. سيستم هاي اطلاعات حسابداري نقش بسيار مهمي در تهيه اطلاعات با ويژگي هاي كيفي بالا جهت تصميم گيري را ايفاد مي نمايد. اين سيستم ها بايستي به گونه اي مناسب و متناسب با سازمان يا شركت انتخاب گردد به گونه اي كه بتواند نيازهاي مرتبط به آن سازمان يا شركت را جهت تصميم گيري هاي مناسب برآورده نمايد. در صنعت بزرگي همچون صنعت نفت در كشور، سيستم هاي اطلاعات حسابداري و سيستم‌هاي اطلاعات مالي در كمك به تصميم گيري نقش حياتي ايفا مي كند.تا بتواند زمينه را جهت ايجاد اطلاعات با ويژگي هاي كيفي مانند قابل اتكا بودن، مربوط بودن، قابل مقايسه بودن و قابل فهم بودن را فراهم نمايد. در ادامه در فصل دوم به ادبيات تحقيق پرداخته تا ماهيت سيستم هاي اطلاعات حسابداري در صنعت نفت در ايجاد اطلاعات با ويژگي‌هاي كيفي حسابداري آشكار شود.

فصل اول
كليات تحقیق


1-1 مقدمه
ويژگي اصلي حسابداري در دنياي تجارت امروز تعامل حسابداران حرفه‌اي با سيستمهاي اطلاعاتي رايانه‌اي است. حسابداران نيز بايد مانند كاربران اصلي سيستم‌هاي اطلاعاتي در طراحي سيستم و شناخت عمليات بنگاههاي اقتصادي مشاركت كنند. مديران حسابداري بايد عملكرد سيستم‌هاي اطلاعاتي را اندازه‌گيري و ارزيابي كنند. از طرفي حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل بايد كيفيت پردازش اطلاعات را بررسي كنند و صحت اطلاعات ورودي و خروجي از سيستم را آزمون نمايند. (سجادي ، 1385 ، 6)1.
يك سيستم عبارتست از مجموعه‌اي از دو يا چند جزء مرتبط به هم كه به منظور دست‌يابي به يك هدف با هم در تعاملند. بيشتر مواقع سيستمها از زيرسيستم‌هاي كوچكتري تشكيل شده‌اند كه هر يك فعاليت ويژه‌اي را انجام داده و در نهايت سيستم بزرگتري را پشتيباني مي‌كنند. سيستم اطلاعات حسابداري عبارت است از كليه اجزاي مرتبط كه با هم در امر جمع آوري، ذخيره و انتشار اطلاعات با هدف برنامه ريزي، كنترل، تجزيه و تحليل و تصميم گيري نقش دارند. سيستم اطلاعات حسابداري كه در يك واحد تجاري طراحي و اجرا مي شود، مستقيماً با فرهنگ سازماني، سطح برنامه ريزي استراتژيك و فناوري اطلاعاتي كه در آن شركت وجود دارد، مرتبط است (صرافي زاده٬ 25٬1384)2.
برخي از فعاليت هاي مهمي كه سيستم اطلاعات حسابداري در يك شركت ايجاد مي كند، عبارت اند از:
گردآوري و ثبت داده هاي مربوط به فعاليت هاي شركت، برنامه ريزي، فرآيند تبديل داده ها به اطلاعاتي كه در تصميم گيري براي برنامه ريزي و كنترل فعاليت ها و انجام كنترل هاي ضروري جهت حفاظت از دارايي هاي شركت استفاده مي شود (همان منبع 30٬ )3.بررسی کامل تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري (مورد مطالعه در شركت‌هاي پالايش نفت كشور)


تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري (مورد مطالعه در شركت‌هاي پالايش نفت كشور)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بدهی صنعت بر - paperfile.rozblog.com

پایان,نامه تاثیر,بدهی صنعت بر,ارزش بازار,شرکتهای,بورس اوراق,بهادار,تهران,,بدهی صنعت بر ...

بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي ...

برچسب: بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري (مورد مطالعه در شركت‌هاي پالايش نفت كشور), پایان نامه سیستم حسابداری شرکت نفت, تاثیر سیستم جامع مالی صنعت نفت.

بدهی صنعت بر - paperfile.rozblog.com

پایان,نامه تاثیر,بدهی صنعت بر,ارزش بازار,شرکتهای,بورس اوراق,بهادار,تهران,,بدهی صنعت بر ...

پاورپوینت استراتژیهای ضد انقلابی برای رهبران صنعت، واكنش ...

پاورپوینت استراتژیهای ضد انقلابی برای رهبران صنعت واكنش امپراطور در 24 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt دانلود کامل پاورپوینت-مقاله-دانلود پاورپوینت-فایل پاورپوینت

همه پايان نامه ها با موضوع صنعت نفت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري با عنوان : بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی ...

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور

واكنش - articlefile.rozblog.com

پاورپوینت استراتژیهای ضد انقلابی برای رهبران صنعت واكنش امپراطور در 24 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt دانلود کامل پاورپوینت-مقاله-دانلود پاورپوینت-فایل پاورپوینت

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی ...

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور) دسته: حسابداری بازدید: 4 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 943 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 172 بررسی تأثیر ...

فایل های دسته بندی حسابداری

پنل کاربری. ایمیل رمز عبور

همه پايان نامه ها با موضوع صنعت نفت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري با عنوان : بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

بررسي سيستم جامع مالي نفت بر ويژگي قابل فهم بودن اطلاعات ...

هدف اصلي تحقيق بررسي تاثير سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت بر ويژگي كيفي اطلاعات حسابداري در شركت هاي پش نفت كشور ميباشد كه اين هدف با بررسي موارد زيرمحقق مي گردد.

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی ...

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور) دسته: حسابداری بازدید: 4 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 943 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 172 بررسی تأثیر ...

بررسی بیماری اتیسم(تاریخچه،علل ، درمان و...)

پاورپوینت گزارش کار آزمايشگاه مکانيک خاک

پاورپوینت بلوتوث Bluetooth

پاورپوینت نوشتار علمی . فنی

پاورپوینت زبان علم

ریشه گیری از اعداد حقیقی - توان رسانی با توان اعداد گویا و حقیقی

ادبیات ايتاليا

پاورپوینت با موضوع مبانی هیدروگرافی

پاورپوینت مديريت استراتژیك

پاورپوینت درسهای بازاریابی از خوزه مورینیو