دانلود رایگان


مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبزدانلود ورد با موضوع مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز دارای 208 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد صفحه : 208 صفحه
فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه:
چکیده 1
فصل اول معرفی وکلیات 2
1-1. مقدمه 3
1-2. بیان مساله 3
1-3. ضرورت و اهمیت مساله 5
1-4. تعریف واژه ها 6
فصل دوم شناخت و پیشینه موضوع 7
2-1. تاریخچه فضاهای درمانی 8
2-2. تاریخچه طب کودکان 9
2-3. تاریخچه مراکز درمانی و درمانی کودکان در ایران 10
3-3. پیشینه معماری سبز و پایدار 12
فصل سوم معماری برای کودکان 14
3-1. کودک و معماری 15
3-1-1. حس دریافتی کودک از فضا 16
3-1-2. تملک فضا توسط کودکان 19
3-1-3. معیارهای فضاهای مطلوب کودکان از نظر کیفی 19
3-1-4. طراحی برای کودکان 22
3-2. روانشناس کودکان 26
3-2-1. عوامل تأثیر گذار بر رشد کودک 26
3-2-2. نظریه های رشد 26
3-2-3. خصوصیات کلی کودکان 34
3-3. بستری شدن و کودکان 36
3-3-1. برخورد و نگاه به بستری شدن 36
3-3-2. آماده سازی کودک 38
فصل چهارم سرطان و کودکان 40
4-1. سرطان 41
4 -2. معرفی مشکل سرطان 42
4 -3 . انواع سرطان‌ها 43
4 -4 .سبب شناسی سرطان 48
4 – 5 . روشهای اصلی درمان سرطان 49
4-5-1. شیمی درمانی 49
4-5-2. پرتو درمانی 50
4-5-3. جراحی 54
4-5-4. ژن درمانی 54
4-5-6 . آنتی‌انجیوجنسیس 55
4-5-7 . تفکر مثبت 56
4-5-8 . هایپرترمیا 56
4-5-9 . درمان بیولوژیکی یا ایمونولوژیک: 56
4-5-10 .درمان فوتودینامیک (بکارگیری رنگ و نور): 56
4 – 6. بخش کودکان سرطاني 57
4-6-1. کودکان و فضاي مناسب براي تجمع آنها 57
4-6-2. شناسايي کودکان سرطاني و عمده ترين سرطانهاي شايع کودکان 59
4-6-3. کودکان سرطاني 62
4-6-4. شناسايي بيماري کودکان 62
اقدامات مفيد جهت بهبود کودکان سرطاني 64
4 – 7 . درمانهاي تکميلي يا جانبي (Complementary therapy) 65
4-7-1. بيوفيدبک یا پس خوراندن زيستي (Biofeedback) 65
4-7-2. منحرف کردن فکر ( Distraction ) 66
4-7-3. هيپنوتيزم 67
4-7-4. تصوير سازي ذهني Imagery 67
4-7-5 . ماساژدرماني 68
4-7-6 . عبادت و دعا Meditation and Prayer 68
4-7-7 .کشش ونرمش عضلات 68
4-7-8 . ورزشهاي فيزيکي 69
4-7-9. تنفس منظم 69
4-8 . روش های نوین درمان کودکان 69
4-8-1. هنر درمانی 70
4-8-2. تعریف رشته های هنردرمانی 72
4-8-3. فواید درمانی هنر درمانی 73
4-8-4. هنر درمانی و بستری شدن کودک 74
4-8-5 . هنر درمانی و تئوری کنترل (LOC) 77
4-8-6 . بکارگیری تصویرسازی در هنردرمانی 78
4-8-7 . مطالعات صورت گرفته در مورد نقش نقاشی در درمان 78
4-8-8 . روشهای هنر درمانی 80
4-8-9 . راهکارهای هنر درمانی برای کودکان 82
4-9 . موسیقی درمانی 84
4-9-1 . نتایج درمانی موسیقی درمانی 85
4-9-2 . مزیتهای موسیقی درمانی برای کودکان 86
4-9-3 . اجرای موسیقی درمانی 88
4-10 . بازی درمانی 89
4-10-1. سیر تکامل بازیها 90
4-10-2 . رابطه افزایش سن و تعداد بازیهای کودکان 90
4-10-3 . تقسیم بندی بازیها 91
4-10-4 . انواع بازی درمانی 91
4-10-5 . رویکرد کودک محور به بازی درمانی 92
4-10-6 . اصول پایه بازی درمانی کودک محور 94
4-10-7 . نتایج درمانی بازی درمانی 95
فصل پنجم معماری سبز 97
5-1. مبانی معماری پایدار و معماری سبز 98
5-1-1 . ویژگی ساختمان های سبز 100
5-1-2 . تفاوت معماری سبز و معماری پایدار 100
5-1-3 . دیدگاه های معماری پایدار 101
5-1-4 . معماری سبز و ارتباط با موضوع 102
5-2 . اصول معماری سبز 103
5-3 . معماری اکوتک 105
5-3-1 . ویژگی های بناهای ساخته شده به سبک اکوتک 106
5-3-2 . نگاه به معماری اکوتک 107
5-3-3 . اکوتک و رابطه آن با طبیعت 107
5-3-4 . اهداف معماری اکوتک 108
5-4 . اصول طراحی سبز 108
5-4-1 . صرفه جویی در مصرف منابع( Economy of Resources ) 109
5-4-2 . طراحي بر اساس چرخه حيات (Life cycle design ) 124
5-4-3 . طراحي انساني 125
5-5 . سامانه های ارزیابی ساختمان پایدار و سبز 126
5-5-1 . سامانه ارزیابی بری یم (انگلستان 2008) 127
5-5-2 . سامانه ارزیابی لید(ایالات متحده 2009) 128
5-5-3 . مقایسه سامانه های ارزیابی لید و بری یم 130
5-5-4 . سامانه ارزیابی مروارید (امارات متحده 2009) 132
5-6 . معماری سنتی ایرانی و پایداری 133
فصل ششم مصادیق و نمونه ها 135
6-1 . محک (موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان) 136
6-2 . بیمارستان کودکان مفید تهران 143
6-3 . بیمارستان اِوِلینا 144
6-4 . بیمارستان کودکان دِل 146
6-5 . معماری بیمارستان کودکان فونیکس 149
فصل هفتم شناخت عوامل خارجی ومحیطی در بستر طرح 152
7-1 . شناخت کلی 153
7-1-1 . شناخت کلی استان گیلان 153
7-1-2 . بندر انزلی 157
7-1-3 . ویژگی های کلی معماری 159
7-1-4 . بررسی شرایط محیطی حاکم بر معماری بومی گیلان 160
7-1-5 . شرح اصول و الگوی شکل گیری معماری بومی 162
7-1-6 . الگوی معماری بومی 163
7-2 . مشخصات اقلیمی 163
7-2-1 . عوامل موثر بر آب و هوای بندرانزلی 163
7-2-2 . بررسی اقلیمی منطقه 165
7-2-3 . بارش 165
7-2-4 . دمای هوا 166
7-2-5 . رطوبت 167
7-2-6 . ابرناکی 167
7-2-7 . روزهای یخبندان 167
7-2-8 . سرعت و جهت باد 168
7-2-9 . تابش آفتاب 169
7-2-10 . تحیلیل سایت از نظر ویژگی های اقلیمی 173
7-3 . تحلیل مکانی طرح 174
7-3-1 . موقیت قرار گیری زمین مورد نظر 175
7-3-2 . بررسی دسترسی ها و ورودی ها 176
7-3-3 . صدا و تاثیرات آن بر طرح 177
7-4-4 . دید و منظر 177
7-4-5 . ارزیابی مکانیابی طرح 178
فصل هشتم مداخله و طراحی 182
8-1 . شناخت فضاها واستانداردها 183
8-1-1 . بخش تصویر برداری 183
8-1-2 . بخش پزشکی هسته ای 183
8-1-3 . بخش خدمات 183
8-1-4 . کلینیک های عمومی 184
8-1-5 . بخش جراحی 184
8-1-6 . بخش مراقبت های ویژه 185
8-1-7 . بخش پیوند مغز و استخوان و بستری ایزوله 185
8-1-9 . بخش شیمی درمانی 186
8-1-10 . بخش آزمایشگاه 186
8-1-11 . بخش فیزیوتراپی 187
8-1-12 . بخش بستری کودکان 188
8-1-13 . بخش آموزش 189
8-1-14 . بخش مددکاری و مشاوره 189
8-1-15 . آشپزخانه 189
8-1-16 . سالن غذاخوری و بوفه 190
8-1-17 . بخش اداری 190
8-1-18 . بخش های هنر درمانی 190
8-1-19 . بخش استراحت 190
8-1-20 . ادئون 190
8-1-21 . تاسیسات اصلی و انبارها 191
8-1-22 . فضاهای آب و آب درمانی 191
8-1-23 . فضاهای گالری های نمایش آثار و سالن همایش 191
8-2 . برنامه فیزیکی 192
8-3 . سازه 201
8-3-1 . معرفی سیستم سقف های پیشنهادی 201
8-3-2 . درزهای انبساطی (Expansion Joints) 207
8-3-3 . سازه کابلی 208
8-4 . تاسیسات 211
8-4-1 . تاسیسات و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و تهویه 211
8-4-2 . شبکه فاضلاب بیمارستانی 213
8-4-3 . تاسیسات الکتریکی 216
منابع 219
چکیده
نقش تأثیرگذار فضاهای درمانی و به طور کلی محیط، در رفتار و روحیه کودکان مسئله ای قابل انکار نیست، محیط¬هایی از این دست نیازمند تدابیر خاص برای طراحی می باشند. چرا که خلق فضایی مناسب می¬تواند در بازده و نتیجه¬ی درمان و کاهش استرس در محیط های درمانی مؤثر باشد، فضاهای درمانی حاضر در داخل کشور بطور عمده نیازهای روحی و جسمی کودکان را در طراحی در بر نگرفته اند زیرا مطابق با استانداردهای پیشین بوده و فقط چند نمونه بازسازی نسبتا مناسب از آنها موجود می باشد.

ارتباط تنگاتنگ ذات و درونی انسان با محیط طبیعی موضوعی است اثبات شده که در وجود کودکان این موضوع بسیار تأثیرگذار است؛ ایجاد فضاهای سبز و ارضای نیازهای روحی ،حرکتی و اجتماعی کودکان، در این پروژه از اصول پایه بوده خلق فضاهای مورد علاقه کودکان شامل فعالیت هایی نظیر بازی، نقاشی، موسیقی و... و توجه به ذهن خلاق و بدون مرز و آزادی و حضور در فضاهای گوناگون از نکات مورد توجه در طراحی این پروژه است. کودکان سرمایه های جامعه هستند که باید پرورش استعدادها و ظرفیت های درونی آنان برای شکل گیری شخصیت آنها مورد توجه قرار گیرد، در این کنار مقوله ای پایدار که صرفاً مقوله ای مادی نبوده و به ابعاد روانی و معنوی انسان و جامعه مربوط می باشد باید از ابتدا در نهاد کودکان نهادینه شود. از همین رو استفاده از معماری سبز در این پروژه مورد نظر بوده است.
این پروژه در فصول مختلف به بررسی این موارد پرداخته است: ابتدا به کلیات و شناخت موضوع و چهارچوب های پژوهش پرداخته شده. در فصل دوم پیشینه¬ی موضوع چه از لحاظ درمانی و چه رویکرد سبز مورد بررسی قرار گرفته، در فصل سوم به ویژگی های معماری متناسب برای کودک پرداخته شده، در فصل چهارم به موضوعاتی در قالب معرفی سرطان و انواع سرطان در کودکان و روش های درمانی مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته شده است. تا با این موضوع و پروسه درمانی که در این پروژه رخ خواهد داد آشنای لازم و کافی بوجود آید. در فصل پنجم به معماری سبز و پایدار و اهداف آن و ارتباط آن با فضای درمانی و کودکان و بررسی تأثیرات متقابل آنها پرداخته شده است. در فصل ششم به مصادیق و نمونه ها پرداخنه شده است، در فصل هفتم عوامل تأثیرگذار بر روند طراحی و برنامه¬ریزی معماری مربوطه از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. و در انتها طرح و روند طراحی آن ارائه میگردد.

کلید واژه: مرکز درمانی، کودک، سرطان، معماری سبز

مرکز


درمانی


و


حمایت


از


کودکان


سرطانی


بارویکرد


معماری


سبز


مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز


مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز


مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز


مرکز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری ...

پایان نامه حاضر با عنوان " طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز با فرمت قابل ویرایش word به شما دانشجویان و کاربران گرامی...

پایان نامه فضاهای مطلوب معماری برای کودکان - دانلود پایان ...

پایان نامه : مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز پایان نامه : مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان پایان نامه طراحی معماری فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری سبز در اردبیل پایان نامه ...

مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد - دانلود رایگان

مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز wordفهرست مطالب 1-1. مقدمه.. 3 1-2. بیان مساله.. 3 1-3. ضرورت و اهمیت مساله.. 5 1-4. تعریف واژه ها.. 6 2-1. تاریخچه فضاهای درمانی.. 8 2-2. تاریخچه طب کودکان ...

طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری ...

پایان نامه حاضر با عنوان " طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز با فرمت قابل ویرایش word به شما دانشجویان و کاربران گرامی...

پایان نامه مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد ...

پایان نامه مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز . Posted on ژوئن 27, 2016 by userw. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان دانشکده هنر و معماری پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: معماری ...

دانلود پروپوزال آماده: مرکز درمانی و حمایت از کودکان ...

دانلود پروپوزال آماده: مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون ...

نپایان نامه ها و مقالات درباره قاشی درمانی

دانلود پایان نامه ارشد : تـأثیرهنردرمانی باتکیه برنقاشی برنقش جنسی وپذیرش اجتماعی کودکان دانلود پایان نامه ارشد : اثربخشی نقاشی‌درمانی بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران پایان نامه اثربخشی ...

طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری ...

طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز . Author: 92 Published Date: اکتبر 16, 2018 . آنان معمولاً اولین جلسه هنردرمانی خود را با استرس عدم موفقیت آغاز می کنند چرا که کودکان از اینکه موفق نشوند و یا آثارشان با ...

طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری ...

طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز . اکتبر 16, 2018 ادمین. گزل به عنوان پدر روانشناسی کودک شناخته می شود. او رفتار کودکان را با فیلم برداری و ابزارهای دقیق مشاهده کرده، روند و جزئیات زیادی را در ...

طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری ...

طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز . اکتبر 16, 2018 ادمین. گزل به عنوان پدر روانشناسی کودک شناخته می شود. او رفتار کودکان را با فیلم برداری و ابزارهای دقیق مشاهده کرده، روند و جزئیات زیادی را در ...

طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری ...

پایان نامه حاضر با عنوان " طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز با فرمت قابل ویرایش word به شما دانشجویان و کاربران گرامی...

طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری ...

طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز . اکتبر 16, 2018 ادمین. گزل به عنوان پدر روانشناسی کودک شناخته می شود. او رفتار کودکان را با فیلم برداری و ابزارهای دقیق مشاهده کرده، روند و جزئیات زیادی را در ...

پایان نامه فضاهای مطلوب معماری برای کودکان - دانلود پایان ...

پایان نامه : مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز پایان نامه : مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان پایان نامه طراحی معماری فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری سبز در اردبیل پایان نامه ...

رساله ارشد مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد ...

از این رو، خیل عظیمی از دانشجویانی که رساله پایان نامه ارشد مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز را به عنوان رساله ارشد معماری خود برگزیده‌اند، به منظور سهولت هرچه بیشتر طی روند نگارش رساله ارشد ...

رساله ارشد مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد ...

از این رو، خیل عظیمی از دانشجویانی که رساله پایان نامه ارشد مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز را به عنوان رساله ارشد معماری خود برگزیده‌اند، به منظور سهولت هرچه بیشتر طی روند نگارش رساله ارشد ...

طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری ...

پایان نامه حاضر با عنوان " طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز با فرمت قابل ویرایش word به شما دانشجویان و کاربران گرامی...

طراحی مرکز درمانی بارویکرد معماری سبز - مقالات دانشگاهی

طراحی مرکز درمانی بارویکرد معماری سبز . Author: 92 Published Date: اکتبر 16, 2018 “ واژه آلمانی « krankenhaus » به معنی « مریض خانه » برای نخستین بار در سال 1789 میلادی به کار گرفته شد .قرن هجدهم ، هنگامی که ساختمان های مجزا و دارای امکانات خاص ...

طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

به دلیل آن که نوزاد به طور کامل به پرستارش وابسته است (کسی که به او غذا می دهد)، نوعی حس اعتماد و آسایش از طریق…,طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز,دانلود فایل های ...

رساله ارشد مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد ...

رساله ارشد مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز یکی از موضوعاتی است که به ندرت به عنوان رساله ارشد معماری انتخاب می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله ارشد مرکز ...

رساله مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد ...

رساله مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز مبانی نظری مرکز درمانی با ...

رساله ارشد مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد ...

رساله ارشد مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز یکی از موضوعاتی است که به ندرت به عنوان رساله ارشد معماری انتخاب می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله ارشد مرکز ...

طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری ...

فهرست مطالب پایان نامه مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز : چکیده 1. فصل اول معرفی وکلیات 2. 1-1. مقدمه 3. 1-2. بیان مساله 3. 1-3. ضرورت و اهمیت مساله 5. 1-4. تعریف واژه ها 6

رساله ارشد مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد ...

از این رو، خیل عظیمی از دانشجویانی که رساله پایان نامه ارشد مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز را به عنوان رساله ارشد معماری خود برگزیده‌اند، به منظور سهولت هرچه بیشتر طی روند نگارش رساله ارشد ...

پایان نامه مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد ...

پایان نامه مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز . ارسال شده در ژوئن 27, 2016 توسط 92. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان دانشکده هنر و معماری پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ...

مقاله آیا تحقیقات در زمینه روابط عمومی دیجیتال نشان دهنده تغییر در الگو می باشد؟

مقاله آیا تحقیقات در زمینه روابط عمومی دیجیتال نشان دهنده تغییر در الگو می باشد؟

پاورپوینت ارزیابی آنتولوژی

پاورپوینت تحقیق درباره بررسی صورت سود و زیان و اطلاعات مربوط

بررسی ارزيابي زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئی و لاكتوباسيلوس اسيد فيلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در

مبانی نظری فرهنگ و فرهنگ سازمانی

پروپوزال بررسی اثر بخشی ارزیابی های مشاوران در زمینه هدایت تحصیلی انتخاب رشته تحصیلی با پیشرفت دانش

پاورپوینت مستند سازی

پاورپوینت مستند سازی

گزارش کارآموزی قرض الحسنه شهيد چمران اصفهان