دانلود رایگان


معافيت از مجازات - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان معافيت از مجازاتدانلود فایل ورد با موضوع معافيت از مجازات دارای 103 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد صفحه :103اسلاید
فرمت فایل: .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است. شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود. تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود. 1- مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.» ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند

در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد. ثالثا : اشخاصی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد 523 الی 529 قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند. حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد. 2-قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت چنانچه در مقررات بند ب و دال م 209 آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته و به سن 18 تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات- محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود » این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه در م 621 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. 3-توبه : بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. » از علم به اینکه در گذشته
1- نافرمانی خدا نموده است.
2-پشیمان شدن از آنان.
3- تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته.

(شماره های 1و2و3 ارکان اصلی توبه است.) از مجموع احکام موجود می توان استنباط کرد که توبه اصولا در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح و موجب سقوط مجازات است. در جرائم تعزیری نیز می توان عملا وقتی متهمی نزد قاضی اظهار ندامت و توبه نموده آن را از مجازات تخفیف و تبدیل و تعلیق کیفر بر حسب مورد دانست. در واقع دادگاه باید در جهت اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب به موقعیت و آثار کیفر و مصلحت اجتماعی توجه نماید. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از گناه و فحشا به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی اشاره نموده است و می فرماید : « اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. » و یا خداوند می فرماید : « همانا خداوند آنان را که پیوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آلایش را دوست می دارد. » توبه و اصلاح در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود) و صدور حكم انجام یافته باشد. بنابراین توبه بعد از صدور حکم بلا اثر و حکم کیفری قابل اجرا خواهد بود. در جرائم مختلف مذکور در قانون مجازات اسلامی به تأسیس حقوقی توبه به شرح زیر توجه شده است : 1-3- نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی در بعضی از جرائم مستلزم حد، از قبیل زنا و مساحقه و غیره در دادگاه دارای اختیاراتی برای تقاضای عفو و یا اعمال کیفر حد می باشد.معافيتاز


مجازات


معافيت


از مجازات


دانلود معافيت از مجازات جدید


دانلودمعافيت از مجازاتجدید


دانلودمعافيت از مجازات


معافيت از مجازاتجدید


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شرايط شروع به جرم و مجازات آن در نظام کيفري- قسمت اول

غرض معافيت از مجازات تشويق مجرمين به چشم پوشي از نيات مجرمانه است. اين چشم پوشي هم موقعي مصداق پيدا مي کند که ناشي از عمل ارادي خود مجرم باشد و نه موانع خارجي.

تحقیق در مورد معافیت از مجازات

تحقیق در مورد معافیت از مجازاتحجم فایل : 56.4 kb نوع فایل : ورد گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ...

SID.ir | معافيت از کيفر در قانون مجازات ايران و فرانسه

خلاصه يکي از شروط اصلي صدور معافيت از کيفر احراز مجرميت واصلاح مرتکب ميباشد که اين تاسيس رسالت مجازات را به نتيجه ميرساند همچنين در اختيار قاضي صادر کننده حکم مي باشد يعني يا ميتواند حکم به مجازات دهد يا حکم به معافيت ...

دانلود مقاله در مورد معافيت از مجازات در word

بخشی از متن دانلود مقاله در مورد معافيت از مجازات در word : معافیت از مجازات. گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

چه وقت شامل مجازات «تعزير» مي‌شويم؟ - ایرنا

معافيت از مجازات در جرايم تعزيري درجه‌هاي 7 و 8 قاضي در صورت جمع شرايطي از قبيل احراز جهات تخفيف، اصلاح مرتكب با عدم اجراي مجازات، فقدان سابقه كيفري مؤثر، گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن، مي ...

پایان نامه درباره معافیت از مجازات - دانلود پایان نامه و ...

گفتار اول ـ در معافیت از مجازات در مواردی سیاست کیفری اقتضا می­ کند که انگیزه شرافتمندانه موجب معافیت مرتکب از مجازات شود، در این موارد دادگاه­ها اختیاری برای معاف کردن یا معاف نکردن و تخفیف یا عدم تخفیف از مجازات ...

معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معاف کننده از مجازات دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 7 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 63 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 84 معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از ...

حذف معافیت پدر از مجازات اصلاح شود

ما امضاکنندگان اين متن با هدف احقاق حقوق جامعه به‌ويژه زنان و دختران، قويا از قواي سه‌گانه درخواست مي‌نماييم: 1- مواد 301 و 309 و ساير قوانين مرتبط در قانون مجازات اسلامي با حذف معافيت پدر از مجازات اصلاح شود.2-چنين جرائمي ...

چگونگي تبديل كيفر حبس به معافيت از كيفر/منبع روزنامه اعتماد

تخفيف مجازات و معافيت از آن ماده 37 قانون مجازات اسلامي جديد به شرح ذيل است: در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:

کتابخانه: معافيت از کيفر، بعد از احراز مجرميت

اين مجازات‌ها در ماده 19 قانون آزمايشي مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 تعيين شده است. کيفر درجه هفت عبارت است از حبس از 91 روز تا 6 ماه، جزاي نقدي بيش از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال و شلاق از 11 تا 30 ضربه و همين‌طور محروميت از ...

شرايط شروع به جرم و مجازات آن در نظام کيفري- قسمت اول

غرض معافيت از مجازات تشويق مجرمين به چشم پوشي از نيات مجرمانه است. اين چشم پوشي هم موقعي مصداق پيدا مي کند که ناشي از عمل ارادي خود مجرم باشد و نه موانع خارجي.

پایان نامه درباره معافیت از مجازات - دانلود پایان نامه و ...

گفتار اول ـ در معافیت از مجازات در مواردی سیاست کیفری اقتضا می­ کند که انگیزه شرافتمندانه موجب معافیت مرتکب از مجازات شود، در این موارد دادگاه­ها اختیاری برای معاف کردن یا معاف نکردن و تخفیف یا عدم تخفیف از مجازات ...

دانلود تحقیق معافیت از مجازات - فراپروژه

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این ...

جرم رشوه در قانون مجازات اسلامی – کامل (هلپ کده)

نویسندهٔ نوشته از تاریخ نوشته می 24, 2019 هیچ دیدگاهی برای جرم رشوه در قانون مجازات اسلامی ثبت نشده

معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - دادراه

معافیت از کیفر موضوعی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. قانونگذار با ایجاد این تاسیس، دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، البته فقط در جرایم کم‌اهمیت یعنی در جرایم درجه ۷ و ...

دانلود تحقیق معافیت از مجازات - فراپروژه

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این ...

کتابخانه: معافيت از کيفر، بعد از احراز مجرميت

اين مجازات‌ها در ماده 19 قانون آزمايشي مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 تعيين شده است. کيفر درجه هفت عبارت است از حبس از 91 روز تا 6 ماه، جزاي نقدي بيش از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال و شلاق از 11 تا 30 ضربه و همين‌طور محروميت از ...

پاورپوینت شخصیت و یادگیری

پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها

پاورپوینت بررسی و ارزیابی آسانسورها و پله برقی

پاورپوینت شخصیت و یادگیری

تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران‎

اقتصاد چای در ایران

پاورپوینت پيوندهاي شيميايي

پارپوینت گمرك

فلسفه آفرینش انسان از دیدگاه قرآن

پاورپوینت تجزیه و تحلیل شرکت