دانلود رایگان


پاورپوینت داده های ساختمان زمین شناسی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت داده های ساختمان زمین شناسیدانلود پاورپوینت با موضوع داده های ساختمان زمین شناسی
دارای 89 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
89 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

داده های ساختمان زمین شناسی
سنگهای رسوبی و سنگهای د گرگونی
حرکات زمین ساخت
مجمو عه های سا ختمانی بزرگ کره ی زمین
اشکال اولیه ی سا ختمانی
ساختمانهای یک شیبی
ساختمان هاي چين خورده
اشكال كارستي
ساختمانهای بلورین
اشکال عریان شده
واحدهاي بزرگ اشكال ساختماني ومجاورت آ ن ها
رشته هاي چين خورده
ارتباط مسيرشبكه آب ها باساختمان زمين شناسي
ساختمان زمين شناسي واجزاي شبكه آب ها

ژئومور فلوژی به معنا ی پیکر شناسی و یا ریخت شنا سی می باشد که هدف
ا ز این علم مطالعه ی اجزای اصلی تشکیل دهنده ی ناهمواریها ست .

دامنه عبا رتند از: سطوح کم وبیش وسیعی که نا همواریها را به یکدیگر پیوند می دهد . که ویژگی مهم این عارضه در درجه ی اول شیب آ ن است که قابل اندا زه گیری می باشد و بر حسب درصد یا درجه بیان می شود .

دامنه کوژودامنه ی کاوعبا رتند از :اگر میزان شیب از قله به سمت پایکوه افزایش یابد دامنه کوژ است واگر میزان شیب در همین جهت کاهش یابد دامنه کاو خواهد بود .

اشکال متنوع نا همواریها عبارتند از : دره ها یی به نام خط القعر که بسته به شکل وحجم آنها به وسیله ی میانا بهایی به نام طاق ،تیغه وتپه از هم جدا شده اند ناهمواریهای بزرگتری نیز وجود دارد که به نامهای کو هستان یا فلات یا دشت ومانند آنها نامگذاری شده اند .

پیکر شناسی ساختما نی عبا رتند از : مطالعه ی ناهمواریها در رابطه باساختمان زمین شنا سی و طبقه بندی اشکال ساختما نی

سنگها بر اساس منشا پیدایش به سه دسته ی
1- سنگهای آ ذرین یا درونی
2- سنگهای رسوبی
سنگهای دگر گونی
تقسیم می شوند .

سنگها از نظر پیکر شنا سی به شش دسته ی 1-کانیهای دانه ریز ودانه درشت .2- کانیهای هم اندازه وکانیهای با اندازه های متفاوت . 3- کانیهای هم شکل وکانیهای با شکل مختلف .4- کانیهای هم جنس وکانیهای نا هم جنس . 5- کانیهای قابل نفوذ وکانیهای نفوذ نا پذیر . 6- کانیهای قابل حل وکانیهای غیر قابل حل تقسیم می شوند .

سنگها ی آذرین یا سنگهای درونی از سخت شدن مواد مذاب حاصل می شود.

انواع سنگهای آ ذ رین یا درونی عبارتند از :
1- سنگهای آ تشفشانی
2- سنگهای آذرین درونی یا نفوذی
3- سنگهای ماگمایی .

شکل ژیزمان سنگهای آ ذرین عبا رتند از : عمق سخت شدن ماگما نسبت به سطح زمین .

انواع شکل ژیزمان سنگها ی آ ذرین عبارتند از:
1- باتو لیتها
2- لاکو لیت
3- سیل .4- دایک
5- نک

با تو لیت : اگر کانیها در اعماق زمین به آ رامی سرد ومتبلور شود ،سنگهای دانه ای بویژه گرانیت بوجود می ا ید . در این صورت باتولیتها با حجمی اغلب بزرگ ومتغیرتشکیل می شوند .
لاکولیت : چنانچه بازوی نفوذی در امتداد افقی سنگها ی مجاور قرار بگیرد و حالتی بیضوی داشته باشد لاکولیت نامیده میشود .
سیل : اگر بازوها در امتداد سطح طبقات سنگهای رسوبی نفوذ کنند و نظم وترتیب آ نها رابه هم نزنند سیل نامیده می شوند .
دایک : اگر از سقف باتو لیتها و لاکو لیتها بازوهای مشابهی در فضا های خا لی ویا نقاط سست سنگهای فو قانی نفوذ کنندواین بازوها سطح طبقا ت رسوبی را قطع کنند ،دایک نامیده می شوند .
نک : اشکال مشابه ا ی که از پر شدن دود کشهای آتشفشانی به جای می ماند نک نامیده می شود .دانلود پاورپوینت با موضوع داده های ساختمان زمین شناسی


دانلود پاورپوینت


داده های ساختمان


زمین شناسی


ساختمان


داده های ساختمان زمین شناسی


سنگهای رسوبی و سنگهای د گرگونی


حرکات زمین ساخت


مجمو عه های سا ختمانی بزرگ کره ی زمین


اشکال اولیه ی سا ختم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت زمین شناسی مهندسی ساختمان های زمین شناسی در 42 ...

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی ساختمان های زمین شناسی در 42 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با نمودار وشکل و تصاویر بطور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است : 1- دلایل ضرورت آشنايي مهندسين عمران با ساختمان ...

پاورپوینت سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت داروی آنتی بیوفین

پاورپوینت تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن

پاورپوینت خريد برق از مولدهای مقیاس کوچک

بررسی عيب يابی خودروهای انژکتوری

جایگاه معاد

پاورپوینت بیماریهای مزمن انسدادی ریه COPD

پاورپوینت خزش درکامپوزیت های زمینه سرامیک با ذرات ریز

کامل برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

پاورپوینت بیماریهای مزمن انسدادی ریه COPD