دانلود رایگان


پاورپوینت تاریخ ادبیات 2 ( اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان، اتابکان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت تاریخ ادبیات 2 ( اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان، اتابکاندانلود پاورپوینت با موضوع تاریخ ادبیات 2 ( اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان، اتابکان، خوارزمشاهیان و خاندان مغول و گویندگان این ادوار )
دارای 169 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
169 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

اهداف کلی درس
هدف کلی از درس تاریخ ادبیات 2 آشنایی دانشجو با کلیاتی
درباره اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان،
اتابکان، خوارزمشاهیان و خاندان مغول و ......و گویندگان
این ادوار است.

اهداف رفتاری
انتظار می رود که دانشجو پس از مطالعه این درس بتواند به
نحوی مستدل درباره اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،
سلجوقیان،اتابکان،خوارزمشاهیان و ..... بحث کند و اطلاعاتی
مجمل در باره گویندگان این عصر و آثار آنها ارائه دهد.

فصل اول
اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره های غزنویان،آل زیارو...

ویژگی های عمده محمود غزنوی
تظاهر به شعر دوستی به منظور کسب جلال و شکوه ظاهری
برای دربار حکومتی و انتشار مفاخر و اشتهار خود به واسطه
مدایح شاعران.

-عدم ادراک لطایف زبان فارسی.

اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی1
فقر و نابسامانی توده مردم،البته به جزگروهی معدود که از راه
غارتگری و قتل و کشتار در جنگ ها به ثروتی دست یافتند.

-رواج کشتار افراد و مصادره اموال آنان به تهمت بی دینی.

اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی2
تحریم فراگیری حکمت و فلسفه.

-جایگزینی اعتقادات خرافی به جای تحقیق در علوم دینی ولطمه
و آسیب بزرگ این امر به تمدن اسلامی.

ویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان 1
عدم حضور و جلوه شعر صوفیانه.

-استواری و کمال شعر فارسی،به ویژه قصیده.

-وجود مضامین گویندگان تازی در شعر عنصری و به صورت
آشکارتر آن در شعر منوچهری.دانلود پاورپوینت با موضوع تاریخ ادبیات 2 ( اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان


سلجوقیان


اتابکان


خوارزمشاهیان و خاندان مغول و گویندگان این ادوار )


دانلود پاورپوینت


تاریخ ادبیات 2


اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان


سلجوقیان


اتابکان


خوارزمش

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت آشنایی با با کلیاتی درباره اوضاع اجتماعی ...

دانلود پاورپوینت آشنایی با با کلیاتی درباره اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان، اتابکان، خوارزمشاهیان و خاندان مغول و .....

پاورپوینت بیماری تب سه روزه

بررسی بتن تزئيني

بررسی خرد کردن علوفه و ابزارالات ان

بررسی wap

پاورپوینت خرابی پیشرونده و طراحی مقاوم سازه ها در برابر آن

پاورپوینت تجزیه مقادیر کم

پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو

پاورپوینت فرش تركمن

پاورپوینت دیکروسیلوم دندریتیکوم

مقام انسان از نظر قرآن